Algemene voorwaarden

 

Paulianne en Pelerine zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens de cursus.

 

De deelnemer draagt eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn fysieke en emotionele stabiliteit.

 

Paulianne en Pelerine zijn niet verantwoordelijk voor eventuele emotionele en fysieke consequenties die voortkomen uit deelname aan een cursus.

 

Een cursus Leven als Kunst gegeven door Paulianne en Pelerine is geen vervanging van medische, psychologische en/of psychiatrische hulp door een arts en/of therapeut.

 

De deelnemer zal zich bij fysiek en of psychisch ongemak tot een daartoe bevoegd arts wenden.

 

Deelname aan de cursus is niet mogelijk als je zwanger bent.

 

Paulianne en Pelerine werken niet met deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is.

 

Paulianne en Pelerine behouden zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelname kosten onverlet.

 

Wanneer een deelnemer besluit om tijdens een cursus op eigen initiatief te vertrekken is hij/zij verplicht dit te melden aan Paulianne en Pelerine en is restitutie van betaling uitgesloten.

 

Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van eventuele andere deelnemers of de gebouwen of de faciliteiten waar de workshop wordt gehouden.

 

Paulianne en Pelerine zijn niet aansprakelijk voor hetgeen een deelnemer met de opgedane informatie en ervaring doet.

 

Paulianne en Pelerine geven geen garantie dat met het volgen van de cursus het beoogde resultaat wordt behaald.

 

Het succes van de cursus is mede afhankelijk van de inspanningen van de deelnemer.

 

De cursus dient in zijn geheel gevolgd te worden  en is alleen effectief als het volledig wordt doorgelopen en afgemaakt.
 

Annuleringsvoorwaarden

De opzegtermijn gaat uit van de startdatum van de desbetreffende cursus waarvoor aangemeld.

 

De opzegging dient via e-mail te geschieden.

 

Bij annulering bij meer dan 30 dagen voor begin van de cursus restitutie van gehele cursusbedrag.

 

Bij annulering bij meer dan 21 dagen voor de cursusdatum 50 % restitutie van cursusbedrag.

 

Bij 21 dagen of minder voor begin van de cursus geen restitutie.

 

Het zelf aanbrengen van een mogelijke nieuwe deelnemer ter vervanging is in overleg met ons mogelijk.

  

Leven als Kunst 

Paulianne                                                                                         
www.aurareading.org                                                                

kvk: 65568915